Spørretimespørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kunnskapsministeren. Besvart: 24.05.2023 av kunnskapsminister Tonje Brenna

Det brukes betydelige ressurser på å føre tilsyn med privatskolesektoren i Norge. Mest kjent er kanskje Akademiet-saken. Det har kommet fram at skolekjeden har motarbeidet selve tilsynsprosessen og slik generert enda mer arbeid og en større økonomisk belastning. Ser statsråden utfordringen i at så mye av fellesskapets ressurser brukes på å ettergå hvorvidt fellesskapets resurser brukes i henhold til gjeldende lover og regler?

Spørretimespørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kunnskapsministeren. Besvart: 24.05.2023 av kunnskapsminister Tonje BrennaDet brukes betydelige ressurser på å føre tilsyn med privatskolesektoren i Norge. Mest kjent er kanskje Akademiet-saken. Det har kommet fram at skolekjeden har motarbeidet selve tilsynsprosessen og slik generert enda mer arbeid og en større økonomisk belastning. Ser statsråden utfordringen i at så mye av fellesskapets ressurser brukes på å ettergå hvorvidt fellesskapets resurser brukes i henhold til gjeldende lover og regler?