Spørretimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren. Besvart: 15.03.2023 av forsvarsminister Bjørn Arild Gram

I fjor valgte regjeringen å la Forsvarets logistikkavtale med Wilhelmsen-rederiet, WilNor-avtalen, utløpe uten å ha noen erstatning på plass. WilNor-avtalen bedret vesentlig Norges evne til alliert mottak da den ble innført. Forsvarssjefens kommunikasjonssjef uttalte i fjor at "Når avtalen faller bort, kan det få den kortsiktige virkning at evnen til alliert mottak blir lavere". Hva er status for Norges evne til mottak av allierte styrker nå, sammenlignet med hva den var da WilNor-avtalen fortsatt var gjeldende?

Spørretimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren. Besvart: 15.03.2023 av forsvarsminister Bjørn Arild GramI fjor valgte regjeringen å la Forsvarets logistikkavtale med Wilhelmsen-rederiet, WilNor-avtalen, utløpe uten å ha noen erstatning på plass. WilNor-avtalen bedret vesentlig Norges evne til alliert mottak da den ble innført. Forsvarssjefens kommunikasjonssjef uttalte i fjor at "Når avtalen faller bort, kan det få den kortsiktige virkning at evnen til alliert mottak blir lavere". Hva er status for Norges evne til mottak av allierte styrker nå, sammenlignet med hva den var da WilNor-avtalen fortsatt var gjeldende?