Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 18.01.2023 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Mange av helseforetakene går inn i en krevende tid med blodrøde budsjetter og store krav til kutt. Særlig i Helse Nord er situasjonen alvorlig. I Nord-Norge er avstandene store og nærhet til tjenesten er et pasientsikkerhetspørsmål. I Hurdalsplattformen kan vi lese at regjeringen vil jobbe for å utvikle og styrke det desentraliserte sykehustilbudet i Norge, ved å flytte mer planlagt aktivitet og styrke akuttfunksjonene lokalt. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at kuttene ikke fører til et svekka tilbud til folk i regionene?

Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 18.01.2023 av helse- og omsorgsminister Ingvild KjerkolMange av helseforetakene går inn i en krevende tid med blodrøde budsjetter og store krav til kutt. Særlig i Helse Nord er situasjonen alvorlig. I Nord-Norge er avstandene store og nærhet til tjenesten er et pasientsikkerhetspørsmål. I Hurdalsplattformen kan vi lese at regjeringen vil jobbe for å utvikle og styrke det desentraliserte sykehustilbudet i Norge, ved å flytte mer planlagt aktivitet og styrke akuttfunksjonene lokalt. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at kuttene ikke fører til et svekka tilbud til folk i regionene?