Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren. Besvart: 24.05.2023 av forsvarsminister Bjørn Arild Gram

I NOU 2023: 14 Forsvarskommisjonen av 2021 - Forsvar for fred og frihet foreslår forsvarskommisjonen tre løft for å møte sikkerhetssituasjonen de neste 10-20 årene. Under overskriften "Løft 1 - kritiske tiltak for å styrke egenevnen" nevnes behovet for rask oppgradering av luftvern og utdanningskapasitet. Under løft 2 og 3 nevnes behov for mer personell i hele Forsvaret, en større hær og lagdelt, inkludert langtrekkende, luftvernbeskyttelse rundt blant annet Oslo, Bergen og Trondheim. Hvordan vil statsråden følge opp disse anbefalingene?

Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren. Besvart: 24.05.2023 av forsvarsminister Bjørn Arild GramI NOU 2023: 14 Forsvarskommisjonen av 2021 - Forsvar for fred og frihet foreslår forsvarskommisjonen tre løft for å møte sikkerhetssituasjonen de neste 10-20 årene. Under overskriften "Løft 1 - kritiske tiltak for å styrke egenevnen" nevnes behovet for rask oppgradering av luftvern og utdanningskapasitet. Under løft 2 og 3 nevnes behov for mer personell i hele Forsvaret, en større hær og lagdelt, inkludert langtrekkende, luftvernbeskyttelse rundt blant annet Oslo, Bergen og Trondheim. Hvordan vil statsråden følge opp disse anbefalingene?