Spørretimespørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 28.04.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Om det uheldige i at to stortingsvalgkretser i ett fylke, som Hedmark og Oppland er et eksempel på, kan gi insentiver til at politikerne i fylkestinget vil ha størst interesse av å kjempe for sitt valgdistrikt, og ikke hele fylket

Spørretimespørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 28.04.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup




Om det uheldige i at to stortingsvalgkretser i ett fylke, som Hedmark og Oppland er et eksempel på, kan gi insentiver til at politikerne i fylkestinget vil ha størst interesse av å kjempe for sitt valgdistrikt, og ikke hele fylket