Solid vekst for Maaseide-bank

FLASH Fredag: Kraft Bank rapporterer resultat for 1. kvartal 2021

Solid vekst for Maaseide-bank
KRAB

Kraft Banks ferske kvartalsrapport viser at banken hadde netto renteinntekter på 29 millioner kroner i årets første kvartal, mot 19,5 millioner kroner i samme kvartal i fjor, mens resultat etter skatt endte på 10 millioner kroner, mot 4,4 millioner kroner i tilsvarende periode året før.

Kraft Banks nisje er refinansiering av lån til privatpersoner der låntakere har utfordrende økonomi eller betalingsproblemer og som derfor ikke får finansiering i ordinære banker.

Utlån til kunder var 1,9 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal, og netto utlånsvekst var 349 millioner kroner i kvartalet. 

Egenkapitalavkastning etter skatt var 12,6 prosent i første kvartal 2021 mot 6,0 prosent i samme kvartal i fjor. 

Maaseide største eier

Kraft Banks to største aksjonærer er Maaseides investeringsselskap BFBK Finans (9,9 %) og Sparebanken Øst (6,8 %). Maaseide eier også aksjer i Kraft Bank gjennom Kraft Aksjonærer som er tredje største eier (6,0%),der Maaseide eier 45 prosent.

Bankens aksjer var notert på NOTC listen fra mai 2018 til og med 9. desember 2020. Fra og med 10. desember 2020 har bankens aksjer vært notert på Euronext Growth, og i perioden har kursen falt fra 13,90 kroner til 12,50 kroner. Banken har i dag en markedsverdi på 525 millioner kroner.

Resultat før skatt endte på 35,8 millioner i 2020 mot 10,4 millioner i 2019.

Kraft Bank

 
(Mill. kr)1. kv./211. kv./20
Rentenetto28,919,5
Sum driftskostnader14,311,0
Resultat før utlånstap15,07,6
Resultat før skatt10,04,4

Kraft Bank

 
  • Nyetablert bank som fikk bankkonsesjon i desember 2017, og startet virksomheten i mai 2018. 
  • Banken tilbyr refinansiering til kunder med en komplisert eller vanskelig økonomi. 
  • Lånene gis mot pant i bolig og andre formuesverdier. 
  • Banken tilbyr også spareprodukter. 
  • Bjørn Maaseide er største aksjonær
  • Ble notert på Euronext Growth i desember 2020.