Slik begrunner tingretten avvisningen av plakatsaken

Tirsdag ettermiddag ble rettsboken fra den mye omtalte plakat-straffesaken i Oslo tingrett offentlig. Politiet sier de vil vurdere den nærmere før de tar stilling til ankespørsmålet.

Slik begrunner tingretten avvisningen av plakatsakenTirsdag ettermiddag ble rettsboken fra den mye omtalte plakat-straffesaken i Oslo tingrett offentlig. Politiet sier de vil vurdere den nærmere før de tar stilling til ankespørsmålet.