Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 26.05.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Ser ministeren at det også er behov for kvinnelige soningsplasser på Østlandet nord/øst for Oslo, og vil ministeren sørge for det kvinnefengselet som Solberg regjeringen med FrP i spissen fikk etablert på Kongsvinger, gjenåpnes?

Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 26.05.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie MehlSer ministeren at det også er behov for kvinnelige soningsplasser på Østlandet nord/øst for Oslo, og vil ministeren sørge for det kvinnefengselet som Solberg regjeringen med FrP i spissen fikk etablert på Kongsvinger, gjenåpnes?