Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 14.09.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Mener justisministeren det er riktig og rettferdig at tolkningen av foreldelsesfristen løper fra starten av saken og ikke når saken er endelig avgjort, og at staten følgelig tjener på at saker til behandling i rettsapparatet kan ta veldig lang tid, og vil i så fall ministeren sørge for at denne åpenbare urettferdigheten og ulogiske tolkningen av foreldelsesfristen endres f.eks ved en lovendring?

Sep 14, 2023 - 11:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 14.09.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Mener justisministeren det er riktig og rettferdig at tolkningen av foreldelsesfristen løper fra starten av saken og ikke når saken er endelig avgjort, og at staten følgelig tjener på at saker til behandling i rettsapparatet kan ta veldig lang tid, og vil i så fall ministeren sørge for at denne åpenbare urettferdigheten og ulogiske tolkningen av foreldelsesfristen endres f.eks ved en lovendring?