Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 10.03.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Hvilke kriterier er vektlagt ved fordelingsnøkkelen for de 75 millionene til politidistriktene hvor det nå skal opprettes nye polititjenestesteder, og hvordan er midlene nå fordelt etter politidistrikt?

Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 10.03.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie MehlHvilke kriterier er vektlagt ved fordelingsnøkkelen for de 75 millionene til politidistriktene hvor det nå skal opprettes nye polititjenestesteder, og hvordan er midlene nå fordelt etter politidistrikt?