Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 17.11.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Kan statsråden redegjøre for hva som gjøres for å følge opp Baumann-utvalgets rapport og hvor langt departementet har kommet i å følge opp de anbefalingene rapporten la frem?

Nov 17, 2023 - 10:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 17.11.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Kan statsråden redegjøre for hva som gjøres for å følge opp Baumann-utvalgets rapport og hvor langt departementet har kommet i å følge opp de anbefalingene rapporten la frem?