Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 06.09.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Mener statsråden at mesteparten av reduksjonen på 43,4 politiårsverk og dermed nedgangen i politidekning på 9,5% i Møre og Romsdal politidistrikt hadde vært unngått dersom politimesteren hadde prioritert annerledes, og i hvilke av landets øvrige politidistrikter som har en nedgang i politiårsverk og dermed politidekning mener statsråden at nedgangen hovedsakelig skyldes politimesterens prioriteringer?

Sep 6, 2023 - 12:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 06.09.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Mener statsråden at mesteparten av reduksjonen på 43,4 politiårsverk og dermed nedgangen i politidekning på 9,5% i Møre og Romsdal politidistrikt hadde vært unngått dersom politimesteren hadde prioritert annerledes, og i hvilke av landets øvrige politidistrikter som har en nedgang i politiårsverk og dermed politidekning mener statsråden at nedgangen hovedsakelig skyldes politimesterens prioriteringer?