Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 21.03.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Synes justisministeren at dette er akseptabelt og hva vil hun evt. konkret foreta seg for at politiet kan øke kampen mot overgrep og gjennomføre aksjoner slik at man kan forhindre ytterligere overgrep mot barn?

Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 21.03.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie MehlSynes justisministeren at dette er akseptabelt og hva vil hun evt. konkret foreta seg for at politiet kan øke kampen mot overgrep og gjennomføre aksjoner slik at man kan forhindre ytterligere overgrep mot barn?