Skriftlig spørsmål fra Signe Bakke Sølberg (MDG) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 17.11.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Hvordan arbeider regjeringen med langsiktige eksistensielle trusler, vurderingen av sannsynligheten for at de inntreffer og tiltak som kan iverksettes for å imøtekomme dem?

Nov 17, 2023 - 13:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Signe Bakke Sølberg (MDG) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 17.11.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Hvordan arbeider regjeringen med langsiktige eksistensielle trusler, vurderingen av sannsynligheten for at de inntreffer og tiltak som kan iverksettes for å imøtekomme dem?