Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 17.11.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Hvor stor er den totale kostnaden ved å utdanne en politibetjent over tre år ved Politihøgskolen, og hva vil størrelsen på de spilte offentlige ressursene dermed være dersom 462 personer med politiutdanning ikke ansettes i politiet?

Nov 17, 2023 - 10:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 17.11.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Hvor stor er den totale kostnaden ved å utdanne en politibetjent over tre år ved Politihøgskolen, og hva vil størrelsen på de spilte offentlige ressursene dermed være dersom 462 personer med politiutdanning ikke ansettes i politiet?