Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 16.11.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Straffelovrådets forslag om å fjerne minstestraffen for seksuallovbrudd er ikke eksplisitt nevnt i høringsbrevet til NOU 2022: 21, men det legges til grunn at også dette forslaget fra Straffelovrådet er en del av høringen og det bes om en bekreftelse på at det er korrekt oppfattet, og når kan det ventes at departementet er ferdig med sin gjennomgang av høringssvarene og eventuelle lovforslag fremmes for Stortinget?

Nov 16, 2023 - 13:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 16.11.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Straffelovrådets forslag om å fjerne minstestraffen for seksuallovbrudd er ikke eksplisitt nevnt i høringsbrevet til NOU 2022: 21, men det legges til grunn at også dette forslaget fra Straffelovrådet er en del av høringen og det bes om en bekreftelse på at det er korrekt oppfattet, og når kan det ventes at departementet er ferdig med sin gjennomgang av høringssvarene og eventuelle lovforslag fremmes for Stortinget?