Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 10.11.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Hva gjør at statsråden nå mener vi kan legge til grunn at departementene og andre virksomheter, med utgangspunkt i NSMs generelle råd, gjør forsvarlige sikkerhetsvurderinger når det gjelder bruk av applikasjonen Yango, og at dette dermed er tilstrekkelig regulert gjennom de generelle rådene, da bruk av TikTok på en digital tjenesteenhet med tilgang til departementenes interne digitale infrastruktur og tjenester var i henhold til de generelle rådene inntil bruk applikasjonen på slike tjenesteenheter ble særskilt frarådet av NSM?

Nov 10, 2023 - 14:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 10.11.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Hva gjør at statsråden nå mener vi kan legge til grunn at departementene og andre virksomheter, med utgangspunkt i NSMs generelle råd, gjør forsvarlige sikkerhetsvurderinger når det gjelder bruk av applikasjonen Yango, og at dette dermed er tilstrekkelig regulert gjennom de generelle rådene, da bruk av TikTok på en digital tjenesteenhet med tilgang til departementenes interne digitale infrastruktur og tjenester var i henhold til de generelle rådene inntil bruk applikasjonen på slike tjenesteenheter ble særskilt frarådet av NSM?