Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 07.09.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Er statsråden enig med Politiets Fellesforbund om at det skjer en nedbemanning i politiårsverk, og er en nedbemanning i politiårsverk en styrking eller svekkelse av politiet?

Sep 7, 2023 - 19:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 07.09.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Er statsråden enig med Politiets Fellesforbund om at det skjer en nedbemanning i politiårsverk, og er en nedbemanning i politiårsverk en styrking eller svekkelse av politiet?