Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 07.07.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Kan statsråden redegjøre for innsatsen som nedlegges for å forhindre at «hatpredikanter» og andre ekstremister ikke skal få innpass i landet, inkludert hvor mange norske myndigheter har nektet adgang, hvor mange og hvem som per i dag står på sanksjonslisten som innebærer forhåndsvedtak om innreiseforbud i hele Schengenområde, og ikke minst hvordan myndighetene konkret fanger opp og stanser hatpredikanter og ekstremister som ikke står på sanksjonslisten?

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 07.07.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Kan statsråden redegjøre for innsatsen som nedlegges for å forhindre at «hatpredikanter» og andre ekstremister ikke skal få innpass i landet, inkludert hvor mange norske myndigheter har nektet adgang, hvor mange og hvem som per i dag står på sanksjonslisten som innebærer forhåndsvedtak om innreiseforbud i hele Schengenområde, og ikke minst hvordan myndighetene konkret fanger opp og stanser hatpredikanter og ekstremister som ikke står på sanksjonslisten?