Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 06.09.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Mener statsråden at en reduksjon i politidekningen pr. 1000 innbyggere er en styrking av politiet, og hvordan er dette forenlig med statsrådens uttalelser den 22.08.23 om at det har blitt 600 flere årsverk i politiet siden statsråden tok over og at dette er bra for nærpolitiet og beredskapen i hele Norge?

Sep 6, 2023 - 12:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 06.09.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Mener statsråden at en reduksjon i politidekningen pr. 1000 innbyggere er en styrking av politiet, og hvordan er dette forenlig med statsrådens uttalelser den 22.08.23 om at det har blitt 600 flere årsverk i politiet siden statsråden tok over og at dette er bra for nærpolitiet og beredskapen i hele Norge?