Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 06.07.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Ligger statsrådens ambisjonsnivå fast om å oppnå større nasjonal selvråderett over egne grenser enn det som følger av EU kommisjonens forslag til ny grenseforordning?

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 06.07.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie MehlLigger statsrådens ambisjonsnivå fast om å oppnå større nasjonal selvråderett over egne grenser enn det som følger av EU kommisjonens forslag til ny grenseforordning?