Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 03.12.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Kan statsråden garanterer at det ikke vil skje en nedbemanning av de nasjonale operative beredskapsressursene, og at det sikres døgnbemanning av alle nasjonale beredskapsressurser?

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 03.12.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Kan statsråden garanterer at det ikke vil skje en nedbemanning av de nasjonale operative beredskapsressursene, og at det sikres døgnbemanning av alle nasjonale beredskapsressurser?