Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 14.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Ventetiden for å komme på intervju i familieinnvandringssaker er uakseptabel lang. Øst politidistrikt oppgir en ventetid på 13 mnd., og Oslo politidistrikt på 16 mnd. Situasjonen for familier som for eksempel har kommet fra hverandre som følge av krig og konflikt, er vanskelig nok fra før. Hvilke tiltak har statsråden satt i verk, og hva vil statsråden foreta seg framover for å sikre at personer raskere kan komme på intervju og få framgang i saken sin?

Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 14.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland
Ventetiden for å komme på intervju i familieinnvandringssaker er uakseptabel lang. Øst politidistrikt oppgir en ventetid på 13 mnd., og Oslo politidistrikt på 16 mnd. Situasjonen for familier som for eksempel har kommet fra hverandre som følge av krig og konflikt, er vanskelig nok fra før. Hvilke tiltak har statsråden satt i verk, og hva vil statsråden foreta seg framover for å sikre at personer raskere kan komme på intervju og få framgang i saken sin?