Skriftlig spørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 07.09.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Synes statsråden at tallene NRK presenterer gir grunn til bekymring - i så fall, hvilke konkrete tiltak vil statsråden iverksette for at saker om arbeidsmiljø og a-krim får høyere prioritet, vil statsråden vurdere å øremerke midler til politiets arbeid med disse sakene?

Sep 7, 2023 - 19:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 07.09.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Synes statsråden at tallene NRK presenterer gir grunn til bekymring - i så fall, hvilke konkrete tiltak vil statsråden iverksette for at saker om arbeidsmiljø og a-krim får høyere prioritet, vil statsråden vurdere å øremerke midler til politiets arbeid med disse sakene?