Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 11.09.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Ungdomskriminaliteten går feil vei flere steder i landet, og flere grove voldshendelser har funnet sted i sommer over hele landet blant ungdom. Agder skiller seg ut som en av regionene med negativ utvikling. Kan statsråden avklare når nye og forbedrede straffereaksjoner for ungdom kommer, hva disse består av, og også om samfunnshensynet og ofrenes rettsikkerhet vil ivaretas bedre enn med dagens lovverk og regler?

Sep 11, 2023 - 19:00
 0
Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 11.09.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Ungdomskriminaliteten går feil vei flere steder i landet, og flere grove voldshendelser har funnet sted i sommer over hele landet blant ungdom. Agder skiller seg ut som en av regionene med negativ utvikling. Kan statsråden avklare når nye og forbedrede straffereaksjoner for ungdom kommer, hva disse består av, og også om samfunnshensynet og ofrenes rettsikkerhet vil ivaretas bedre enn med dagens lovverk og regler?