Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 16.03.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Viser til svar på skriftlig spørsmål nr. 1569. Kan det gis en konkret oversikt over hvordan de nye tiltakene i handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme fra 2020 er fulgt opp per dags dato?

Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 16.03.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie MehlViser til svar på skriftlig spørsmål nr. 1569. Kan det gis en konkret oversikt over hvordan de nye tiltakene i handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme fra 2020 er fulgt opp per dags dato?