Skriftlig spørsmål fra Mahmoud Farahmand (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 08.08.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Ber statsråden redegjøre for funnet av store mengder våpen og ammunisjon på utenlandsk registrerte skip på Svalbard. Videre er det ønskelig å få informasjon om hyppigheten på slike hendelser, og hvorvidt disse har tiltatt i de senere år.

Skriftlig spørsmål fra Mahmoud Farahmand (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 08.08.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie MehlBer statsråden redegjøre for funnet av store mengder våpen og ammunisjon på utenlandsk registrerte skip på Svalbard. Videre er det ønskelig å få informasjon om hyppigheten på slike hendelser, og hvorvidt disse har tiltatt i de senere år.