Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 27.01.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Vil statsråden vurdere å endre utlendingsforskriften § 8-12 slik at det legges større vekt på barnets beste i saker om begrenset opphold, og slik at det kan gjøres unntak for dokumentasjonskravet i de tilfeller der slikt krav vil være uforholdsmessig byrdefullt?

Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 27.01.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie MehlVil statsråden vurdere å endre utlendingsforskriften § 8-12 slik at det legges større vekt på barnets beste i saker om begrenset opphold, og slik at det kan gjøres unntak for dokumentasjonskravet i de tilfeller der slikt krav vil være uforholdsmessig byrdefullt?