Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 26.05.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Regjeringens forslag om endringer i offentleglova åpner for at interne dokumenters eksistens kan skjules for offentligheten, hvorfor mener statsråden det er riktig og nødvendig og er statsråden enig i at forslaget svekker åpenheten?

Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 26.05.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie MehlRegjeringens forslag om endringer i offentleglova åpner for at interne dokumenters eksistens kan skjules for offentligheten, hvorfor mener statsråden det er riktig og nødvendig og er statsråden enig i at forslaget svekker åpenheten?