Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 11.09.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Kan statsråden gjøre rede for status for arbeidet med å gjennomgå reglene «om varsling fra kriminalomsorgen, der hensynet til fornærmede og etterlatte vektlegges sterkere enn det som ligger i dagens regler»?

Sep 11, 2023 - 11:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 11.09.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Kan statsråden gjøre rede for status for arbeidet med å gjennomgå reglene «om varsling fra kriminalomsorgen, der hensynet til fornærmede og etterlatte vektlegges sterkere enn det som ligger i dagens regler»?