Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 08.09.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Kan statsråden gjøre rede for hvordan regjeringen har fulgt opp/tenkt å følge opp pålegget om å «påse at kommunene, enten i egen regi eller i interkommunalt samarbeid, har vedtatt en handlingsplan mot vold i nære relasjoner»?

Sep 8, 2023 - 12:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 08.09.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Kan statsråden gjøre rede for hvordan regjeringen har fulgt opp/tenkt å følge opp pålegget om å «påse at kommunene, enten i egen regi eller i interkommunalt samarbeid, har vedtatt en handlingsplan mot vold i nære relasjoner»?