Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 17.11.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Hva vil i henhold til vanlig kutyme, rettspraksis eller regelverk skje med gyldigheten til avgjørelser fattet av en dommer som viser seg å være ugyldig oppnevnt, og vil det være naturlig eller finnes det presedens for at samme legges til grunn ved ugyldige oppnevnelser til en nemnd (som jo kan betegnes som et domstolslignende organ)?

Nov 17, 2023 - 13:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 17.11.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Hva vil i henhold til vanlig kutyme, rettspraksis eller regelverk skje med gyldigheten til avgjørelser fattet av en dommer som viser seg å være ugyldig oppnevnt, og vil det være naturlig eller finnes det presedens for at samme legges til grunn ved ugyldige oppnevnelser til en nemnd (som jo kan betegnes som et domstolslignende organ)?