Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 23.09.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Hva har blitt gjort av arbeid siden 21.6.2019 slik daværende Justisminister lovet og har dagens Justisminister noen tanker om hva som bør gjøres?

Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 23.09.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland
Hva har blitt gjort av arbeid siden 21.6.2019 slik daværende Justisminister lovet og har dagens Justisminister noen tanker om hva som bør gjøres?