Skriftlig spørsmål fra Erlend Larsen (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 25.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Hvilken kjørelengdeavstand i tid fra Drammen mener statsråden bør legges til grunn som akseptabel når nedleggelsen av Drammen fengsel skal erstattes med ny varetektkapasitet et annet sted?

Skriftlig spørsmål fra Erlend Larsen (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 25.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Hvilken kjørelengdeavstand i tid fra Drammen mener statsråden bør legges til grunn som akseptabel når nedleggelsen av Drammen fengsel skal erstattes med ny varetektkapasitet et annet sted?