Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 07.05.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Kan statsråden redegjøre for regelverket og UDIs praksis ved anbudskonkurranse, og om det er vurdert å stille krav om virksomhetsoverdragelse?

Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 07.05.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland
Kan statsråden redegjøre for regelverket og UDIs praksis ved anbudskonkurranse, og om det er vurdert å stille krav om virksomhetsoverdragelse?