Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Henrik Olsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 07.07.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Lensmannskontoret på Øksnes er ikke lagt ned, men mangler menneskelige ressurser. Hva tenker statsråden om situasjonen som innbyggerne i Øksnes opplever, men som sannsynligvis også kan beskrives som situasjonen rundt om andre steder hvor de mangler personell, hva vil statsråden gjøre for med denne situasjonen og hvorledes skal statsråden sørge for at innbyggerne får tilbake tryggheten og troen på ordensmakten?

Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Henrik Olsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 07.07.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Lensmannskontoret på Øksnes er ikke lagt ned, men mangler menneskelige ressurser. Hva tenker statsråden om situasjonen som innbyggerne i Øksnes opplever, men som sannsynligvis også kan beskrives som situasjonen rundt om andre steder hvor de mangler personell, hva vil statsråden gjøre for med denne situasjonen og hvorledes skal statsråden sørge for at innbyggerne får tilbake tryggheten og troen på ordensmakten?