Skriftlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 07.06.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Justis- og beredskapsdepartementet fikk overlevert rapporten Førstelinjetjeneste for rettshjelp i juni 2023. Når kan det forventes at rapporten blir sendt ut på høring, og hvorfor har ikke dette skjedd enda?

Jun 7, 2024 - 12:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 07.06.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Justis- og beredskapsdepartementet fikk overlevert rapporten Førstelinjetjeneste for rettshjelp i juni 2023. Når kan det forventes at rapporten blir sendt ut på høring, og hvorfor har ikke dette skjedd enda?