Skandinavisk gullselskap har inngått intensjonsavtale om å låne 76 millioner kroner

Akobo Minerals ønsker å begynne gulldriften i starten av 2023, og jobber med å skaffe midler for å realisere målsettingen.

Skandinavisk gullselskap har inngått intensjonsavtale om å låne 76 millioner kronerAkobo Minerals ønsker å begynne gulldriften i starten av 2023, og jobber med å skaffe midler for å realisere målsettingen.