Skal høyt avkastningskrav kompenseres med gunstig skatt?

Petter Osmundsen ser ut til å mene at «oljeskattepakken» trengs fordi oljeselskapene har så høye avkastningskrav.

Skal høyt avkastningskrav kompenseres med gunstig skatt?Petter Osmundsen ser ut til å mene at «oljeskattepakken» trengs fordi oljeselskapene har så høye avkastningskrav.