Sivilombudet kritiserer erstatningsnemnda for voldsofre

I to prinsipputtalelser kritiserer Sivilombudet erstatningsnemnda for saker der kvinner er blitt utsatt for seksuelle handlinger mens de danser på utesteder.

Sivilombudet kritiserer erstatningsnemnda for voldsofreI to prinsipputtalelser kritiserer Sivilombudet erstatningsnemnda for saker der kvinner er blitt utsatt for seksuelle handlinger mens de danser på utesteder.