Sivilombudet: Feil å nekte en innsatt å bruke medisinsk cannabis i fengselet

Å nekte den innsatte medisinsk cannabis var et tvilsomt inngrep i klagerens rettigheter etter EMK artikkel 8 og Grunnloven § 102, mener sivilombud Hanne Harlem.

Sep 18, 2023 - 16:30
 0
Sivilombudet: Feil å nekte en innsatt å bruke medisinsk cannabis i fengselet
Å nekte den innsatte medisinsk cannabis var et tvilsomt inngrep i klagerens rettigheter etter EMK artikkel 8 og Grunnloven § 102, mener sivilombud Hanne Harlem.