Se dokumentar: «The Scars of Ali Boulala»

Svenske Ali Boulala er 16 år da han blir proff skateboarder, og kastes ut i en omflakkende tilværelse med rus, turneer og skating. Grensesprengende oppførsel blir belønnet, og han er den villeste av dem alle. Men en dag får det hele en tragisk bråstopp.

Se dokumentar: «The Scars of Ali Boulala»Svenske Ali Boulala er 16 år da han blir proff skateboarder, og kastes ut i en omflakkende tilværelse med rus, turneer og skating. Grensesprengende oppførsel blir belønnet, og han er den villeste av dem alle. Men en dag får det hele en tragisk bråstopp.