Sår tvil om helleristninger og norske urfolk

Kanskje er flere helleristninger mye yngre enn arkeologer tror. Og noe skurrer i historien om de første som bosatte seg i Norge.

Sår tvil om helleristninger og norske urfolkKanskje er flere helleristninger mye yngre enn arkeologer tror. Og noe skurrer i historien om de første som bosatte seg i Norge.