Robotinspektørene kommer

Roboter med supersyn og som kan fly eller kjøre selv, skal gjøre arbeidet med å sikre kritisk infrastruktur billigere og raskere.

Robotinspektørene kommerRoboter med supersyn og som kan fly eller kjøre selv, skal gjøre arbeidet med å sikre kritisk infrastruktur billigere og raskere.