Representantforslag om strengere straffer for angrep på den offentlige myndighetsutøvelse

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen og Sylvi Listhaug om strengere straffer for angrep på den offentlige myndighetsutøvelse

Representantforslag om strengere straffer for angrep på den offentlige myndighetsutøvelseRepresentantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen og Sylvi Listhaug om strengere straffer for angrep på den offentlige myndighetsutøvelse