Representantforslag om opprydding etter ulovlig bøtesoning, samt en utredning av ordningen

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Ane Breivik og Ingvild Wetrhus Thorsvik om opprydding etter ulovlig bøtesoning, samt en utredning av ordningen

Representantforslag om opprydding etter ulovlig bøtesoning, samt en utredning av ordningenRepresentantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Ane Breivik og Ingvild Wetrhus Thorsvik om opprydding etter ulovlig bøtesoning, samt en utredning av ordningen