Representantforslag om avgradering av EOS-utvalgets sammendrag av sluttrapporten om Frode Berg-saken

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgensen, Seher Aydar og Bjørnar Moxnes om avgradering av EOS-utvalgets sammendrag av sluttrapporten om Frode Berg-saken

Representantforslag om avgradering av EOS-utvalgets sammendrag av sluttrapporten om Frode Berg-saken
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgensen, Seher Aydar og Bjørnar Moxnes om avgradering av EOS-utvalgets sammendrag av sluttrapporten om Frode Berg-saken