Representantforslag om å styrke rettshjelpstilbudet for innsatte gjennom en advokatordning for fengslene

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Andreas Sjalg Unneland, Audun Lysbakken og Marian Hussein om å styrke rettshjelpstilbudet for innsatte gjennom en advokatordning for fengslene

Sep 29, 2023 - 12:30
 0
Representantforslag om å styrke rettshjelpstilbudet for innsatte gjennom en advokatordning for fengslene
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Andreas Sjalg Unneland, Audun Lysbakken og Marian Hussein om å styrke rettshjelpstilbudet for innsatte gjennom en advokatordning for fengslene