Representantforslag om å stanse urettferdig gjeldsinnkreving fra det offentlige

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tobias Drevland Lund, Marie Sneve Martinussen og Mímir Kristjánsson om å stanse urettferdig gjeldsinnkreving fra det offentlige

Nov 21, 2023 - 18:30
 0
Representantforslag om å stanse urettferdig gjeldsinnkreving fra det offentlige
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tobias Drevland Lund, Marie Sneve Martinussen og Mímir Kristjánsson om å stanse urettferdig gjeldsinnkreving fra det offentlige