REGNSKAPSTEMA AS

REGNSKAPSTEMA AS, hvordan selskapet bla hacket og stjålet av de ansatte. Dom og kjennelse fra Høyesterett foreligger.

REGNSKAPSTEMA AS

REGNSKAPSTEMA AS, hvordan selskapet bla hacket og stjålet av de ansatte. Dom og kjennelse fra Høyesterett foreligger.
- Oppfølging og hele historien kommer.